Bloggens status i samhället

Det finns tusentals bloggar bara i Sverige. En del är berömda och har mängder av följare och andra är mer osynliga.

Fredrik Reinfeldt var inte speciellt positiv till bloggar i en intervju från 2006. Han tyckte att det var ett sätt för människor som inte mår bra att säga precis vad de tycker och att man därför inte bör lyssna på dem för mycket. I början när bloggarna var ett relativt nytt fenomen, behövde man inte bry sig om de människor som satt och plitade ner sina tankar. Det har nu förändrats. Dessa bloggar gör just att alla människor kan uttrycka sig och göra sin röst hörd i samhället och det anses ju som en del av demokratin.

Bloggen engagerar människor, får folk att samarbeta och analyserar information som ofta sprids snabbare än traditionell media. Man kan helt enkelt inte längre förbise bloggens makt, vare sig det handlar om Sverige eller resten av världen. Även i diktaturer skapas bloggar där modiga människor vågar kritisera det övre maktämbetet och ibland riskerar sina liv för de egna åsikterna.

Dessutom sprids bloggarnas budskap väldigt lätt genom andra sociala medier, precis som trender uppkommer lika fort.

PR-agenturer och många tidningar använder bloggare för att göra reklam eller sprida sina budskap och kan också nätverka genom att samarbeta med bloggarna.

Bloggen vs journalistiken

Journalisterna har sedan länge haft rollen att granska politiker, samhället och mycket annat. Men tyvärr anses en del massmedia också ofta partisk, då de ibland anklagas för att mörka vissa delar av samhället, bara för att gynna vissa krafter eller politiska partier. Och om man arbetar för en viss tidning eller media kan det vara svårt att uttrycka helt andra åsikter än kollegornas. En journalist är ju beroende av sin lön.

Som bloggare har du inte samma problem även om det finns vissa liknelser. De progressiva bloggar som numera existerar har blivit ett alternativ till dessa traditionella medier eftersom det är vanliga människor från alla samhällsklasser med olika åsikter som skriver rätt ut vad de tycker och tänker utan att för den skull kräva betalt för det. De gör det av egen fri vilja och har ofta riktig kämpaglöd för att prata om och förändra det som sker i samhället, och de gör det också med framgång. Det går inte att ignorera dem.

Däremot finns det ju naturligtvis bloggare som också arbetar som journalister. Att vara bloggare innebär generellt att du har mer frihet och ofta är de insatta i speciella ämnen, medans en journalist brukar skriva mer brett om saker och ting. Journalisten har också vissa regler att följa, såsom att vara objektiv, respektera integritet och korrekt rapportera om saker. De ska dessutom vara sakliga och informativa. Nu kan det naturligtvis diskuteras om alla journalister håller det måttet, men det är i alla fall vad som är meningen och vad som förväntas av dem.

Däremot blir man som bloggare mer utsatt för kommentarer direkt på bloggen och om en osanning skrivs, blir den i regel direkt uppmärksammad. Det är svårare att komma åt journalister.

Bloggarna utgör idag en riktigt stor verksamhet där vissa faktiskt tjänar enorma pengar genom att diskutera, analysera och avslöja saker. De har både blivit konkurrenter och samarbetspartners till vanlig media vilket gör att branschen förändras ständigt.